Tečaj: Učitelj alpskega smučanja

Datum: 18. 12. 2023 Kraj: Kranjska Gora
Tip: Izobraževanja

Nazaj na dogodke

Tečaj: Učitelj alpskega smučanja

Strokovno usposabljanje za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 – alpsko smučanje – učitelj smučanja.

Tečaj: Učitelj alpskega smučanja

Opravljen tečaj za učitelja smučanja tečajnikom, ki po uspešnem zaključku tečaja prejmejo diplomo o strokovni usposobljenosti, omogoča samostojno poučevanje smučanja. Poleg uspešno opravljenega tečaja se je za opravljanje poklica potrebno včlaniti v Smučarsko zvezo Slovenije in pridobiti modro kartico. Tudi to vam lahko uredi organizator tečaja. 

Tečaj vključuje

  • 10 dni praktičnega usposabljanja na snegu pod vodstvom demonstratorja
  • Video analize smučarske tehnike 
  • Svetovanje in vodenje skozi postopek pridobivanja strokovne usposobljenosti
  • Specialne teoretične vsebine predmetnika ZUTS Slovenije
  • Uporaba kratkih (blade) smuč

Tečajniki prejmejo literaturo Naše smučine in Smučanje je igra.

Teoretični del izpita bo potekal 2 dni pred pričetkom praktičnega tečaja, to je 16.decembra 2023.

Cena: 890 eur. Podrobno specifikacijo o tem, kaj je in kaj ni vključeno v ceno, si oglejte na spletni strani izvajalca.

Nazaj na dogodke