Višje šole, visoke šole in fakultete

Številni poklici v turizmu in gostinstvu zahtevajo višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo. Preglej, kje vse se lahko šolaš in kakšni programi so na voljo. Še več vtisov in informacij pa dobiš na spletnih straneh šol in na informativnih dnevih, ki jih šole in fakultete organizirajo vsako leto v mesecu februarju. Udeležba obvezna!

Visoka poslovna šola, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ali veš, da lahko turizem študiraš tudi na ljubljanski Ekonomski fakulteti? Fakulteta z več kot sedemdesetletno tradicijo je sinonim za kakovost v izobraževanju, kar dokazujejo tudi ugledne mednarodne akreditacije EQUIS, AACSB in AMBA, ki jih je fakulteta pridobila. Nenazadnje pa so tu študirali številni uspešni ekonomisti, ki zasedajo najzahtevnejše funkcije v gospodarstvu in javnem sektorju.

Visoka poslovna šola (VPŠ) deluje v okviru Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Študentkam in študentom omogoča, da izbirajo med devetimi študijskimi usmeritvami med katerimi najdeš tudi program Turizem.

Študijska smer turizem je namenjena vsem, ki po končani srednji šoli želijo nadaljevati z visokošolskim izobraževanjem in jih zanima kariera v turizmu. Izbrana smer bo prava zate, če želiš pridobiti teoretična in praktična znanja ter razviti potrebne kompetence za uspešno kariero na tem področju. 

Velik poudarek v izobraževalnem procesu je namenjen reševanju konkretnih primerov iz prakse, razvoju sposobnosti odločanja in pogajalskih veščin ter realizaciji zastavljenih ciljev, kar študente in študentke opolnomoči pri iskanju zaposlitve in opravljanju željenega poklica. Študentke in študenti lahko študij z izborom izbirnih predmetov delno prilagajajo svojim kariernim interesom.

Študijska smer Turizem traja tri leta in se izvaja za redne in izredne študente in študentke. Po uspešnem zaključku študija pridobiš naziv diplomirani ekonomist/ekonomistka

Na Visoko poslovno šolo se lahko vpišejo vsi z opravljenim zaključnim izpitom v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu ter vsi z opravljeno poklicno ali splošno maturo. Po zaključku triletnega programa Turizem lahko študentje in študentke nadaljujejo študij na drugostopenjskih magistrskih študijskih programih Ekonomske fakultete.

Te zanima več?

BIC Ljubljana – Višja strokovna šola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je sodobna izobraževalna ustanova z dolgoletno in častitljivo tradicijo. Ta sega daleč nazaj, v leto 1848, ko je center začel delovati. Danes BIC Ljubljana velja za moderno in v prihodnost usmerjeno izobraževalno ustanovo ter je pravi naslov za vse, ki jih zanima kariera na področju gostinstva ali turizma. Šola je moderno opremljena in omogoča izvajanje študijskega programa po najsodobnejših smernicah. Svetli, lepi in zračni prostori ustvarjajo dobre pogoje za kakovostno delo in učenje ter številne projekte, ki se jih šola loteva.

Študenti BIC Ljubljana so vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično izobraževanje k delodajalcem v tujino. V času študija študentom omogočajo kakovostne strokovne priprave za udeležbo na domačih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in spretnostih, na katerih dosegajo odlične rezultate. V okviru študijskih vaj se udeležujejo zanimivih ekskurzij po Sloveniji in tujini, odhajajo pa tudi na fakultativne ekskurzije. Obiskali so že denimo New York, Sejšele, Dubaj in Havaje.

Leta 2020 so na BIC Ljubljana kot prva šola v Sloveniji prejeli nagrado Evropske komisije Vet Excellence Award, ki jih je uvrstila v sam vrh inovativnega poklicnega in strokovnega  izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

BIC Ljubljana izvaja devet srednješolskih in dva višješolska programa: program gostinstvo in turizem ter program živilstvo in prehrana.

Program gostinstvo in turizem ti bo všeč, če te zanima kariera na tem področju in iščeš praktično naravnan študij. Praktične izkušnje študentje pridobivajo v Centru kulinarike in turizma KULT316, kjer delujeta šolska restavracija in kavarna, demonstracijska in učna kuhinja, učna hotelska soba, konferenčna dvorana, vinska klet, šolska mikropivovarna in šolska turistična agencija. Po uspešno zaključenem študiju pridobiš višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu

Program živilstvo in prehrana za pridobitev strokovnega naziva inženir / inženirka živilstva in prehrane traja dve leti. Namenjen je študentom, ki iščejo praktično naravnan in razgiban študij. Ta vključuje veliko laboratorijskih vaj in praktičnih izkušenj, ki jih študentke in študenti pridobivajo v realnem učnem okolju, v Centru kulinarike in turizma KULT 316.

Te zanima več?

VIST Fakulteta za aplikativne vede, Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana

VIST, Fakulteta za aplikativne vede izvaja sodobne, evropsko primerljive izobraževalne programe na področjih, na katerih visokošolska izobraževanja v Sloveniji še ne obstajajo ali so slabo zastopana. Med slednje sodita področji wellnessa in kozmetike, perspektivni gospodarski panogi z izjemnim potencialom, tako doma kot globalno.

V okviru VIST fakultete delujeta dva oddelka in sicer oddelek za fotografijo ter oddelek za kozmetiko.

Oddelek za kozmetiko velja za osrednjo visokošolsko izobraževalno, raziskovalno in razvojno ustanovo na področju kozmetične nege in wellnessa pri nas. Pod njegovim okriljem deluje Inštitut za kozmetiko VIST, kjer potekajo raziskave s področja kozmetike in welnessa. Uspešno pa sodeluje tudi s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami in podjetji, izvaja številne projekte in deluje v okviru programa Erasmus+.

Študentke in študenti lahko izbirajo med rednim in izrednim visokošolskim študijskim programom kozmetika 1. stopnje za pridobitev naziva diplomirana kozmetičarka / kozmetik ter magistrskim študijskim programom kozmetika 2. stopnje za pridobitev naziva magistrica / magister kozmetike. V okviru študija kozmetika 1. stopnje so akreditirani tudi delni študiji oziroma posebni moduli, ki so namenjeni izpopolnjevanju na visokošolskem nivoju.

Oba študijska programa, visokošolski in magistrski, vključujeta veliko praktičnih vaj, ki potekajo v sodobno opremljenih prostorih. Študentkam in študentom sta na voljo dva laboratorija za kozmetologijo, aromaterapijo in mikrobiologijo, sedem praktikumov za nego, masažo, pedikuro, manikiro, ličenje in analizo kože, računalniška učilnica ter več predavalnic različnih velikosti.

VIST je prava izbira, če te zanimata področji kozmetike in wellnessa ter želiš na teh področjih graditi svojo prihodnjo kariero.

Te zanima več?

Turistica, Fakulteta za turistične študije

Želiš postati visoko usposobljen strokovnjak na področju turizma in iščeš kakovostne, mednarodno primerljive študijske programe na najvišji ravni? Fakulteta za turistične vede Turistica, ki je članica Univerze na Primorskem in ima sedež v Portorožu, ti ponuja prav to.

Vendar pa vrhunski študijski programi še zdaleč niso vse, kar ponuja Turistica. Pomembno vlogo odtehta tudi prijetno mediteransko okolje ter dejstvo, da je Turistica locirana v samem središču turističnega obmorskega dogajanja pri nas. Turizma se tu ne le učite, temveč ga tudi (do)živite.

Turistica izvaja študij na visokošolskem, univerzitetnem, magistrskem in doktorskem nivoju. Na voljo sta redna in izredna oblika študija. 

Študentke in študenti lahko izbirajo med dvema visokošolskima strokovnima študijskima programoma prve stopnje: management turističnih destinacij in management turističnih podjetij; univerzitetnim študijskim programom prve stopnje turizem; dvema magistrskima programoma druge stopnje, programom turizem in programom dediščinski turizem ter doktorskim programom tretje stopnje inovativni turizem.

Fakulteta izvaja študij tudi na dveh dislociranih enotah. V Ljubljani poteka izredni študijski program Management turističnih destinacij, v Mariboru pa Management turističnih podjetij.

Študentke in študenti pridobljeno teoretično znanje že v času študija nadgrajujejo s prakso. Fakulteta jim pri tem ponuja številne možnosti, spodbuja projektno delo, organizira strokovne ekskurzije in gostovanja uspešnih predstavnikov iz gospodarstva. Študentom in študentkam so na voljo možnosti za študijske izmenjave in prakso tako doma kot v tujini.

Te zanima več?

Izobraževalni center ERUDIO

Te zanima izredni študij na področju velnesa? Vidiš karierno priložnost v trajnostnem turizmu? Se želiš podati v podjetniške vode v turizmu ali gostinstvu? Če je tvoj odgovor pritrdilen, si na pravem mestu.

Erudio je izobraževalni center z dolgo tradicijo na področju izobraževanja odraslih. Izvaja številne srednje, višje in visokošolske programe za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc, potrebnih v sodobnem poslovnem okolju. 

Študijski program velnes, za pridobitev visokošolske strokovne izobrazbe organizator/ka poslovanja v velneški dejavnosti, traja dve leti. Po končanem šolanju zlahka najdeš zaposlitev, saj gre za eno najhitreje rastočih panog nasploh.

Na visokošolskem nivoju je na voljo dodiplomski študij trajnostni turizem. Traja tri leta. Med študijem pridobiš uporabna znanja za opravljanje sodobnih poklicev na področju turizma, po opravljeni diplomi pa še strokovni naziv diplomirani organizator/ka trajnostnega turizma. Študijski program je skrbno zastavljen na način, da lahko opraviš obveznosti kljub zaposlitvi in natrpanemu urniku. Predavanja na daljavo potekajo v popoldanske času.

Če želiš svoje znanje s področja trajnostnega turizma še nadgraditi, nadaljuj šolanje na magistrskem študijskem programu 2. stopnje. Program poslovanje in trajnostni turizem traja dve leti, po zaključku pa pridobiš naziv magister/ica poslovanja v turizmu. Tudi na tem programu študij poteka preko on-line portala, in sicer dvakrat tedensko v popoldanskih urah. 

Na višješolskem nivoju se izvaja program gostinstvo in turizem za pridobitev strokovnega naziva organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Traja dve leti.

V izobraževalnem centru Erudio potekajo tudi usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) in t.i. masterclass tečaji: tečaj makeup masterclass ter maniker masterclass. Tečaji so primerni za vse, ki želijo svoj hobi pretvoriti v poklic.

Te zanima več?

Fakulteta za turizem, Univerza v Mariboru

Fakulteta za turizem je pravi naslov za bodoče študentke in študente, ki jih mikajo potovanja, veseli delo z ljudmi ter zanima kariera v turizmu. 

Butična fakulteta, ki je članica Univerze v Mariboru in ima sedež v Brežicah v Posavju. Zagotavlja mirno in sproščeno študijsko okolje. Študijski proces temelji na osebnem pristopu in sodelovanju. Izkušeni predavatelji pri pedagoškem delu uporabljajo inovativne učne pristope in izvajajo individualno usmerjanje študentk in študentov. Velik poudarek je posvečen opravljanju strokovne prakse in terenskim vajam, kar je posebnost Fakultete za turizem. Pod okriljem fakultete potekajo tudi študentske izmenjave in ekskurzije.

Na voljo so sodobni visokošolski, univerzitetni, magistrski in doktorski študijski programi. Prilagojeni so aktualnim potrebam gospodarstva in turistične panoge, kar študentom omogoča dobre zaposlitvene možnosti po zaključku študija. Vpisujejo tako redne kot izredne študente.

Na prvi bolonjski stopnji izvajajo visokošolski strokovni študijski program sodobne turistične prakse ter univerzitetni študijski program turizem: sodelovanje in razvoj. Na drugi bolonjski stopnji fakulteta izvaja magistrski študijski program turistične destinacije in doživetja. V študijskem letu 2022/23 pa je fakulteta začela izvajati tudi doktorski študijski program sodobne turistične študije.

Te zanima več?

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor ponuja mednarodno primerljive, kakovostne izobraževalne programe s področja gostinstva in turizma. Nahaja se v centru mesta, v novih, sodobno opremljenih prostorih, ki omogočajo izvajanje izobraževalnih programov na najvišji ravni. Prepoznavna je tako doma kot na tujem, saj študentke in študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor redno osvajajo najprestižnejše strokovne nagrade na mednarodnih in nacionalnih tekmovanjih iz stroke. 

Velik poudarek šola posveča pridobivanju praktičnih znanj, spodbuja kreativnost in inovativnost. Pod okriljem šole med drugim deluje priznana restavracija Sedem, kjer študenti pod nadzorom mentorjev samostojno izvajajo vse strokovne procese. Restavracija Sedem je prejemnica številnih strokovnih nagrad, med drugim so njeno odličnost prepoznali pri mednarodnih gastronomskih vodnikih Gault&Millau in Michelin.  

VSGT Maribor razpisuje dva programa, vpišejo se lahko redni in izredni študenti in študentke. Dvoletni program gostinstvo in turizem je namenjen vsem, ki želijo pridobiti višješolsko izobrazbo organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Program velnes, ki prav tako traja dve leti, pa je namenjen bodočim organizatorjem/organizatorkam poslovanja v velnes dejavnosti

Zelo zanimive so tudi možnosti nadaljnjega študija za vse, ki jih zanima nadaljevanje šolanja na visokošolskem nivoju. Vsem, ki želijo pridobiti naziv diplomirani/a organizator/ka turizma, je na voljo program Management turističnih podjetij, ki jih v prostorih VSGT Maribor izvaja Fakulteta za turistične študije – Turistica. Študenti VSGT Maribor, ki uspešno zaključijo študijski program Gostinstvo in turizem, pa lahko nadaljujejo šolanje tudi v tujini, na ugledni švicarski šoli B.H.M.S. (Business & Hotel Management School).

Te zanima več?

Academia, Višja strokovna šola

Academia je akreditirana zasebna višja strokovna šola, ki izvaja sodobne, mednarodno akreditirane študijske programe. Izvaja izredne študijske programe, ki so prilagojeni specifikam zaposlenih, po pridobljenih znanjih in kompetencah pa enakovredni rednemu študiju. 

Študentkam in študentom, ki želijo graditi kariero v turizmu, je znotraj študijskega programa ekonomija na voljo modul turizem za pridobitev strokovnega naziva ekonomist / ekonomistka

Program Ekonomija / modul Turizem traja 2 leti. Študijski predmeti si sledijo eden za drugim in se ne prekrivajo. Predavanja potekajo dvakrat na teden v popoldanskem času. Študentom, ki se predavanj ne morejo udeležiti, so na voljo posnetki na portalu eAcademia. 

Študijski program je izrazito praktično naravnan, kar študentkam in študentom izboljša zaposlitvene možnosti pri iskanju prve in nadaljnjih zaposlitvah. Praksa obsega kar 800 ur izobraževanja v podjetju ali organizaciji. Praktične izkušnje in specialna znanja pa študentje in študentke dobijo tudi na predavanjih, saj kot gostujoči predavatelji s šolo sodelujejo številni izkušeni strokovnjaki.

Šola ima sedež v Mariboru in enoto v Ljubljani. Ponuja tudi možnost študija na daljavo.

Če te zanima praktično naravnan študij s področja turizma, je Višja strokovna šola lahko dobra izbira.

Te zanima več?

DOBA fakulteta

Študij na daljavo je v tujini že povsem uveljavljena in priznana oblika študija, ki vse bolj pridobiva na priljubljenosti in ugledu tudi pri nas. K temu je zagotovo pomembno pripomogla DOBA fakulteta, ki že od leta 2003 izvaja študij izključno na daljavo. Je edina tovrstna fakulteta pri nas, ki je pridobila mednarodne akreditacije za izvajanje on-line študija. Da je študij na daljavo vse bolj priljubljen, pa pričajo tudi številke, saj fakulteta beleži iz leta v leto večji vpis.

Študij poteka v celoti na daljavo, preko spletnega študijskega portala in drugih sodobnih orodij, ki omogočajo skupinsko delo ter kakovostno izvedbo predavanj. Tudi opravljanje testov poteka na daljavo. Vendar pa med študijem ne boš sam, saj ti bodo poleg predavateljev v oporo tudi on-line mentorji, ki te usmerjajo in pomagajo pri morebitnih težavah. 

DOBA izvaja številne kakovostne študijske programe za poklice prihodnosti, med drugim tudi s področja turizma in velnesa, ki sodita med najhitreje rastoče panoge pri nas in v svetu.

Višješolski program velnes za pridobitev strokovnega naziva organizator/organizatorka velneških storitev traja dve leti in v celoti poteka v virtualnem okolju. Študij venesa je vedno bolj priljubljen, saj se na tem področju odpirajo številne možnosti za zaposlitev. 

Triletni program poslovanje in upravljanje v turizmu za pridobitev strokovnega naziva diplomant / diplomantka poslovanja in upravljanja v turizmu je namenjen vsem, ki jih zanimajo področja organiziranja, menedžmenta in marketinga v turizmu. 

Te zanima več?

Visoka šola za management Bled

Visoka šola za management Bled je sodobna in inovativna zasebna šola, ki v ospredje svojega delovanja postavlja uporabna znanja in odprtost za spremembe. Ponuja tri akreditirane visokošolske študijske programe na področju turizma in prehrane. Študente usposablja za premagovanje aktualnih in prihodnjih izzivov ter jim odpira vrata za številne karierne možnosti. Nahaja se na Bledu, kjer se študentke in študenti tudi izven študijskega časa na vsakem koraku srečujejo z zelenim in v prihodnost usmerjenim turizmom.

Triletni program hotelirstvo in turizem za pridobitev naziva diplomirani / diplomirana organizator / organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu je namenjen vsem, ki si želite razvijati svojo karierno pot kot managerji v turističnih podjetjih in organizacijah, hotelih ali potovalnih agencijah.

Program zdravstveni turizem je namenjen študentkam in študentom, ki iščejo svojo karierno priložnost kot managerji na področju zdravstvenega turizma, v zdraviliščih, zdraviliških hotelih, wellness centrih in zdravstvenih centrih). Program traja tri leta, po uspešno končanem študiju pa prejmeš naziv diplomirani / diplomirana organizator / organizatorka poslovanja v zdravstvenem turizmu.

Diplomanti triletnega študijskega programa management v živilstvu in prehrani, ki pridobijo naziv diplomirani / diplomirana manager / managerka v živilstvu in prehrani pa bodo po končanem študiju usposobljeni za opravljanje zahtevnejših vodstvenih dela na tem področju.

 

 

Te zanima več?

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

Te mika študij na področju turizma v svetovno znani turistični destinaciji? Če prikimavaš, ti ni treba prav daleč, saj bo prava izbira VSŠ Bled. Idilično okolje, kjer se prepletata neokrnjena narava in butična ponudba ter srečuješ turiste iz celega sveta, je odlično izhodišče za pridobivanje dragocenih znanj in izkušenj. 

Šola prisega na najvišje standarde na področju izobraževanja. Tu so se že izšolali številni visoko strokovno usposobljeni kadri, ki s svojim znanjem, veščinami in gostoljubnostjo uspešno razvijajo turizem, gostinstvo in velnes pri nas in v regiji. Dodaten razlog za razmislek o vpisu pa je zagotovo ta, da uspešen zaključek šolanja na VSŠ Bled zagotavlja visoko zaposljivost na pomembnih delovnih mestih v panogi.  

VSŠ Bled izvaja dva študijska programa. Program gostinstvo in turizem traja dve leti. Po uspešnem zaključku pridobiš strokovno izobrazbo in naziv organizator/organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Tudi program Velnes traja dve leti. Študentke in študenti po uspešnem zaključku pridobijo izobrazbo organizator/ organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti.

Šola je prepoznana tudi po svojem edinstvenem pristopu na področju praktičnega pouka. Praktično izobraževanje na VSŠ Bled je res nekaj posebnega, saj v veliki meri poteka v šolskem hotelu Astoria. Gre za edini tovrsten hotel pri nas, saj sprejema goste in deluje v enakih pogojih kot ostali blejski hoteli. Praktično izobraževanje v šolskem hotelu je postalo primer odličnosti tako doma kot v evropskem merilu. Del praktičnega izobraževanja poteka tudi izven šole, v več kot sto slovenskih in tujih gostinsko turističnih podjetjih in wellness centrih, s katerimi šola sodeluje.

Te zanima več?

GEA College

GEA College je sodoben zasebni izobraževalni center. Izvaja višješolske in visokošolske študijske programe za pridobitev naprednih znanj s poudarkom na podjetništvu in managementu. Študijski programi so prilagojeni potrebam podjetnikov, zaposlenih in športnikov, ki želijo izpopolniti svoje znanje in pridobiti željeno izobrazbo. Študente usposablja za poklice prihodnosti. To jim zagotavlja dobre karierne možnosti tako pri iskanju prve zaposlitve, kot pri napredovanju ali na samostojni podjetniški poti. K temu pripomorejo tudi strokovni predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami na svojih področjih, ki študentom predajajo praktično in uporabno znanje. 

GEA College - Center višjih šol izvaja 6 višješolskih študijskih programov. Med temi je na voljo izredni program gostinstvo in turizem za pridobitev strokovnega naziva organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu

Med študijem gostinstva in turizma študenti osvojijo napredna znanja s področja tujih jezikov, vodstvenih in organizacijskih veščin, poznavanja ekonomije, trženja, gastronomije, prava, informatike ter naravne in kulturne dediščine. 

Študij poteka na daljavo. Podprt je s sodobnim e-portalom, ki je dostopen 24 ur na dan. Predavanja potekajo v spletni učilnici, kjer se opravljajo tudi pisni izpiti in ustni zagovori. Nekajkrat na leto pa so, ob koncu tedna, organizirane tudi praktične vaje v živo.

Te zanima več?

GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola

Višja strokovna šola GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma izobražuje visoko kvalificirane strokovnjake, usposobljene za izvajanje praktično naravnanih delovnih procesov in poklicev. Izvaja dvoletne programe za pridobitev višješolske izobrazbe s področja upravljanja podeželja in krajine, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Šola stremi k odličnosti in nenehnim izboljšavam izobraževalnega procesa, s posebnim poudarkom na praksi.

Dvoletni program gostinstvo in turizem šola izvaja od leta 2009. Traja dve leti. Po zaključku pridobiš višjo strokovno izobrazbo organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Vpišejo se lahko vsi z uspešno opravljeno splošno ali poklicno maturo. Vpišejo se lahko tudi vsi z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, ki imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj in uspešno opravljen preizkus znanja iz določenih predmetov, ki je določen za poklicno maturo.

Teoretični del študija je sestavljen iz obveznih in izbirnih predmetov, ki si jih študentke in študenti izberejo v skladu s kariernimi preferencami. Poleg teoretičnih znanj je velik poudarek v učnem procesu namenjen praktičnemu izobraževanju. To obsega kar 400 ur letno. Študenti opravljajo praktično izobraževanje pri izbranih delodajalcih, v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra Grm Novo mesto ali v okviru projekta ERASMUS+.

Na voljo sta redni in izredni študij. Slednji traja dve leti in pol in poteka pretežno v popoldanskem času, dva do trikrat tedensko. Tudi praktično izobraževanje je organizacijsko prilagojeno specifikam zaposlenih študentov.

Te zanima več?

Šolski center Šentjur, Višja strokovna šola

Višja strokovna šola, ki deluje pod okriljem Šolskega centra Šentjur, izvaja višješolske študijske programe, povezane z razvojem podeželja, turizma, ohranjanjem narave, zdravo prehrano in s skrbjo za dobrobit živali. Je pomembna izobraževalna ustanova v širši regiji, namenjena vsem mladim, ki želijo pridobiti ustrezno izobrazbo ali nadaljevati izobraževanje ob delu v bližini svojega bivališča.

Šola z več kot 112-letno tradicijo deluje v sodobno prenovljenih prostorih in se poslužuje najsodobnejših pedagoških smernic ter učnih pripomočkov. Spodbuja sproščen in kolegialen odnos med predavatelji in študenti. Prijazno in prijetno vzdušje v šoli temelji na spoštovanju drugačnosti, poslovni etiki, mednarodni primerljivosti, praktičnosti in odličnosti.

Višja strokovna šola izvaja štiri višješolske študijske programe: program upravljanje podeželja za pridobitev naziva inženir / inženirka kmetijstva in krajine, program živilstvo in prehrana za pridobitev naziva inženir / inženirka živilstva in prehrane, program gostinstvo in turizem za pridobitev naziva organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu ter program naravovarstvo za pridobitev naziva inženir / inženirka naravovarstva.

Izbiraš lahko med rednim in izrednim študijem.

 

 

 

 

 

Te zanima več?

FKPV Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje

Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje je fakulteta, ki ponuja več! Tako se glasi njen slogan, s katerim nagovarja nove in obstoječe študente, ki se odločajo za študij poslovnih ved. Fakulteta stremi k temu, da približa možnosti pridobivanja visoke strokovne izobrazbe širokemu spektru študentov, hkrati pa zagotavlja gospodarstvu in negospodarstvu vrhunsko usposobljene strokovnjake na številnih področjih. Poleg številnih študijskih programov, ki so na voljo, se fakulteta poskuša študentom približati tudi tako, da študij izvaja na številnih lokacijah po Sloveniji ter seveda na sedežu, na celjski Lavi.

Fakulteta izvaja devet študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah. Na voljo je izredni dodiplomski študij Turizem 1 za pridobitev strokovnega naziva diplomirani organizator turizma  / diplomirana organizatorka turizma. Izvaja se na sedežu v Celju, v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici. Na magistrskem nivoju fakulteta izvaja izredni magistrski študijski program Turizem za pridobitev strokovnega naziva magister / magistrica turizma. Poteka v Celju ter dislociranih lokacijah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in Slovenj Gradcu.

Oba programa ponujata dobre možnosti za zaposlitev. Diplomanti študijskega programa prve stopnje Turizem so strokovno usposobljeni za opravljanje poklicev s širšega področja turizma ali za samostojno podjetniško pot na področju turističnih storitev. Magistri in magistrice turizma pa so usposobljeni za opravljanje najzahtevnejših del na tem področju, kot so načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje storitev in dejavnosti na področju turizma in hotelirstva.

Te zanima več?

Abitura, Višja strokovna šola

Abitura je bila ustanovljena leta 1992. Šola je sprva izvajala srednješolske programe, od leta 2001 pa v okviru Višje strokovne šole potekajo tudi redni in izredni višješolski študijski programi. Med slednjimi je študentkam in študentom na voljo tudi izredni študijski program gostinstvo in turizem za pridobitev naziva organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Namenjen je vsem, ki želijo postati snovalci ali organizatorji celostne gostinsko - turistične ponudbe. Njegova prednost pa je, da je izrazito usmerjen v uporabna znanja, ki diplomante opolnomočijo za kakovostno delo.

Akreditiran in mednarodno primerljiv program se izvaja modularno in traja dve leti. Pedagoški in študijski proces je prilagojen potrebam študentov, ki se izobražujejo ob delu. Teoretični del izobraževanja poteka v dvanajstih sodobno opremljenih predavalnicah in treh računalniških učilnicah. Študentje pa lahko kadarkoli dostopajo tudi do e-učilnice z učnimi gradivi.

Pomembno podporo pri študiju pa študentom in študentkam nudijo predavatelji – tutorji, ki so na voljo skozi celoten študijski proces. Kredibilni in izkušeni predavatelji ter ostali zaposleni so tudi sicer ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti Abiture.

Te zanima več?

Šolski center Velenje, Višja strokovna šola

Študij na Višji strokovni šoli Šolskega centra Velenje je usmerjen v uporabna znanja in spretnosti, ki jih bodo študentke in študenti uporabljali na svoji poklicni poti. Študijski proces poteka v majhnih skupinah in temelji na osebnem pristopu.

Šola izvaja več študijskih programov s področja tehnike in storitev ter izobražuje za iskane poklice prihodnosti. Med drugimi je na voljo dvoletni program gostinstvo in turizem za pridobitev strokovnega naziva organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Program je primeren za vse, ki jim ustreza delo z ljudmi in jih zanima vodenje, načrtovanje ali organizacija turističnih dejavnosti.

Študijska učna snov temelji na številnih praktičnih primerih, vajah ter izkušnjah. Tretjina časa je namenjena praksi, ki jo študentke in študenti lahko opravijo pri lokalnih turističnih in gostinskih ponudnikih. Poleg izkušenj tako pridobijo tudi številna poznanstva, ki so zelo dobrodošla pri iskanju prve ali boljše zaposlitve. Študij na Višji strokovni šoli Velenje je modra odločitev. Modra barva pa je tudi zaščitna barva šole

Te zanima več?

Izberi kariero v turizmu

 

Poklici

 

Novice

 

Dogodki