VEM VSE,
KAR POTREBUJEŠ

IZBERI. KARIERO V TURIZMU.

Concierge

Concierge je član hotelskega osebja, ki se gostu posveti s srcem in dušo. Izpolnjuje celotno paleto želja, od drobnih, vsakdanjih pa vse do nenavadnih in izrednih. Seveda v okviru moralnih in pravnih okvirjev. Zaradi svojih izkušenj, znanja in profesionalnega odnosa je najbolj zanesljiv vir informacij, ambasador lokalnimi doživetji in mesta, v katerem deluje.

Concierge je pogosto zaupnik in svetovalec zelo pomembnim gostom, ki želijo kar najbolje izkoristiti obisk pri nas ali pa si želijo ohraniti čim več intimnosti. 

Res zanimiv poklic, ki nam ga je zanimivo predstavil naš ambasador. Preberi, preveri in premisli. Morda je to tudi tvoj sanjski poklic.

Gregor Žibert, concierge

Kaj je pri tvojem delu največji izziv in kaj največje zadovoljstvo?

Najtežje je gosta »prebrati« in prepoznati, kaj ga zanima.

Najlepše pa je slišati povratno informacijo, ko se ti zadovoljen gost ob odhodu pride zahvalit in pohvali tvoje delo.

Občasno predavam na Univerzi Turistica na Primorskem in sodelujem z Društvom prvih posredovalcev, kar mi je prav tako v izjemno zadovoljstvo.

Kje si se šolal? Ali se dodatno izobražuješ?

Po poklicu sem ekonomski tehnik. Na mojem poklicnem področju se redno izobražujem v okviru stanovskega združenja Les Clefs d'Or. 

Pridobil pa sem tudi več certifikatov. Med najpomembnejšimi sta certifikat COTRI za nadstandardno izobrazbo na področju gostoljubja in certifikat STRATOS za področje komunikacije ter proaktivne prodaje hotelskih storitev. 

Komu bi svetoval, naj izbere poklic consierge? 

Osebe, ki bi želele opravljati poklic concierge službe, morajo biti strpne, radovedne in prilagodljive. Ne sme jih biti sram, rade morajo imeti tuje jezike, predvsem pa imeti željo po gostoljubju in dobrobiti gostov.

Kako se beseda consierge izgovori? Od kod pravzaprav izvira?

Izgovori se "konsijerž". Beseda izvira iz latinske besede conservus, kar v prevodu pomeni somučenik. Prva različica poklica je obstajala že v tistih časih in se obdržala do danes. Delovno mesto concierga, kot ga poznamo danes, pa se je razvilo v prejšnjem stoletju v prestižnih švicarskih hotelih. 

Kje se vidiš čez 10 let?

Če mi bo srce pustilo ločiti se od dela z gosti, bi mi bil izziv postati manager vrhunskega hotela, ki gostom ponuja ultimativno izkušnjo destinacije.

Spremljaj Gregorja v zanimivih, poučnih in tudi šaljivih TikTok videih in prejmi več informacij o poklicu consierge-a.

Prikaz medijske vsebine iz zunanjih virov zahteva vašo privolitev za skupino funkcionalnih piškotkov.

Certifikat za opravljanje poklica concierge, oziroma poslovenjeno skrbnik / skrbnica gostov, lahko pridobiš v okviru NPK. Pogoj je končana višja strokovna izobrazba, znanje vsaj dveh tujih jezikov in 3 leta delovnih izkušenj v hotelirstvu.

Številni conciergi se dodatno izobražujejo v sklopu svojega stanovskega združenja Les Clefs d'Or. Zelo cenjeni so tudi mednarodni certifikati na tem področju. Med najpomembnejše sodi certifikat COTRI za nadstandardno izobrazbo na področju gostoljubja.

Izšolaj se za kariero v turizmu in gostinstvu

Za osnovnošolce

Srednje šole za poklice v turizmu in gostinstvu

Obvezno branje za vse osnovnošolke in osnovnošolce, ki se odločajo, v katero srednjo šolo se bodo vpisali.

Za dijake in študente

Višje in visoke šole ter univerze

Popoln vodnik po študijskih programih za poklice prihodnosti na področju turizma in gostinstva.

Za odrasle

NPK in dodatna izobraževanja

Informacije za zaposlene in brezposelne, ki si želijo karierne sprememb ali se odločajo za samostojno podjetniško pot.

Si želiš kariero ustvarjati pri delodajalcu?

Te samostojna podjetniška pot ne mika preveč? Preveri prosta delovna mesta na zaposlitvenih portalih z najboljšo ponudbo služb v gostinstvu in turizmu.

Drugi poklici v turizmu

Spoznaj še druge zanimive poklice v turizmu in gostinstvu. Preveri zaposlitvene možnosti, kakšno izobrazbo potrebuješ in katere spodbude so na voljo.