SPODBUDE IN
ŠTIPENDIJE

IZBERI. KARIERO V TURIZMU.

Spodbude za kariero v turizmu in gostinstvu

Štipendije, plačana praksa in druge spodbude, ki so na voljo, lahko pomembno prispevajo k odločitvi za tvoj bodoči poklic.

V to kategorijo zagotovo sodijo štipendije za deficitarne poklice. Gre za spodbudo mladim, da se lažje odločijo za izobraževanje za poklice, ki jih na trgu delovne sile primanjkuje. Torej tudi za nekatere poklice v turizmu in gostinstvu.

Številne spodbude za specifične poklice so na voljo tudi v okviru Zavoda RS za zaposlovanje. Najdeš jih na povezavi.

K iskanju ustreznega kadra pa proaktivno pristopajo tudi nekateri delodajalci, ki na podlagi svojih potreb razpišejo kadrovske štipendije. Štipendist ima tako poleg štipendije zagotovljeno tudi prvo zaposlitev pri podjetju, ki ga štipendira.

Občasno so na voljo še druge spodbude, ki bodo objavljene tukaj. Spremljaj našo stran in bodi na tekočem. Morda se najde tudi kaj zate. 

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto objavi javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

Med slednje so vključeni tudi nekateri poklici iz področja turizma in gostinstva, na primer pek / pekarka, slaščičar / slaščičarka, mesar / mesarka ter gastronomske in hotelske storitve. 

Štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli istočasno z drugimi štipendijami (na primer z državno štipendijo), prejemanje se izključuje edino s kadrovsko štipendijo. Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka ali na višino plačila dohodnine.

Razpis za šolsko leto 2024/25

 

Podjetniške spodbude

Če se v tebi skriva podjetniška žilica in tli podjetniška ideja, je odločitev za podjetništvo na področju turizma ali gostinstva prava zate.

Podjetniška karierna pot ti omogoča, da slediš svojim idejam in načrtom ter da si po svoje razporejaš čas in delovne naloge. Po drugi strani pa podjetništvo pomeni tudi sprejemanje številnih pomembnih odločitev in prevzemanje odgovornosti za svoj dejanja in poslovanje.

V Sloveniji so potencialnim, mladim in malim podjetnikom in podjetnicam na voljo številni podporni programi in spodbude:

Slovenska poslovna točka - SPOT zagotavlja brezplačno svetovanje, informiranje in usposabljanje za potencialne podjetnike, mikro, mala in srednje velika podjetja. Kaj vse ponuja, lahko preveriš tukaj

Še več razpisov, dogodkov in podjetniških spodbud najdeš na spletni strani SPIRIT, Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, tujih investicij in tehnologij. 

Slovenski podjetniški sklad objavlja aktualne pozive, razpise in finančne ter vsebinske spodbude, kot so na primer vavčerji, 

Številna izobraževanja, dogodki in podjetniški programi potekajo pod okriljem regionalnih razvojnih agencij.

StartUp Slovenija podpira inovativne in prodorne ideje ter podjetja.

Mladi in podjetništvo

Podjetništvo ni samo služba, je način življenja, ki zahteva posebna znanja in veščine. Če se še šolaš ali iščeš prvo zaposlitev, preveri ponudbo podjetniških spodbud za mlade. Namenjene so osnovnošolcem, dijakom, študentom in mladim do 29. leta starosti. Med najbolj priljubljene zagotovo sodi nacionalno tekmovanje v podjetniških idejah mladih Popri. Več izveš tukaj. Nova znanja in izkušnje ti bodo še kako prišle prav, ko vstopiš v svet podjetništva!

Postani podjetnik!

Finančne spodbude za delodajalce

Tudi delodajalci lahko izkoristijo nekatere spodbude, ki olajšajo zaposlovanje novih sodelavcev v turizmu in gostinstvu.

Pod okriljem Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je delodajalcem na voljo olajšava za zaposlitev oseb v poklicih, za katere na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve. Med te poklice sta uvrščena tudi poklic kuhar in natakar. Celoten pravilnik o olajšavi je objavljen tukaj.

Delodajalci, ki želijo zaposliti, preizkusiti ali usposabljati nove sodelavce, ki so pred zaposlitvijo vpisani v evidenco brezposelnih oseb, lahko v ta namen pridobijo nepovratna sredstva. 

Podrobne informacije o finančnih spodbudah

Številna podjetja omogočajo šolajoči mladini, da le ti v njihovem podjetju opravljajo vajeništvo ali praktično usposabljanje z delom in na ta način vzpostavijo prvi stik z mladimi, ki bodo kmalu vstopili na trg delovne sile. Popoln seznam verificiranih podjetij je združen v Centralnem registru učnih mest in se nahaja tukaj.

Občasno so na voljo še druge spodbude za delodajalce. Zato spremljajte našo stran in ostanite na tekočem. Pregled aktualnih novosti najdete v novicah.

Kadrovske štipendije

S kadrovskimi štipendijami zainteresirana podjetja dijakom in študentom pomagajo priti do ustreznega poklica ter do prve zaposlitve. Po drugi strani pa si na ta način delodajalci poskušajo zagotoviti kakovosten kader, še posebej v panogah in poklicih, kjer delovne sile primanjkuje. Med slednje nedvomno sodi področje turizma in gostinstva, kar se odraža tudi v številu razpisanih štipendij na tem področju.

Pravice in dolžnosti štipendist in štipenditor dogovorita s pogodbo o štipendiranju. Po navadi mora biti štipendist, ki ima po zaključku šolanja zagotovljeno službo pri štipenditorju, tam zaposlen najmanj toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. Pogodba o štipendiranju pogosto vključuje tudi plačano počitniško prakso, ki jo štipendist opravlja pri bodočem delodajalcu in dostop do potrebnih informacij, ki jih potrebuje za pripravo seminarskih ali diplomskih nalog.

Kako poiščeš delodajalce, ki razpisujejo kadrovske štipendije? Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije zbira in na svoji spletni strani objavlja celoten sezam razpisanih kadrovskih štipendij. Obišči Izmenjevalnico in preglej aktualno ponudbo kadrovskih štipendij na področju turizma in gostinstva.

Iskalnik razpisanih kadrovskih štipendij

Spodbude za brezposelne in iskalce zaposlitev

Si ostal brez službe? Se ti je iztekel status dijaka ali študenta in naenkrat sodiš med brezposelne? Iščeš pravo službo zase? Dobra novica je, da službe v turizmu in gostinstvu so! Na voljo pa so tudi spodbude države, ki te podprejo in opolnomočijo pri tvojem naslednjem kariernem cilju.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje izvaja aktivno politiko zaposlovanja brezposelnih oseb. Na voljo so kakovostni programi izobraževanj in usposabljanj, ki se jih lahko brezplačno udeležiš. Katalog izobraževanj in usposabljanj najdeš tukaj.

Brezposelni in iskalci zaposlitve, ki nimajo ustrezne izobrazbe, lahko certifikat za opravljenje nekaterih poklicev v gostinstvu in turizmu pridobijo v okviru NPK in si s tem občutno izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti.

Več informacij

Poklici v turizmu

Spoznaj zanimive poklice v turizmu in gostinstvu. Preveri zaposlitvene možnosti, kakšno izobrazbo potrebuješ in katere spodbude so na voljo.

Aktualni dogodki

Novice