POSTANI PODJETNIK!

IZBERI. KARIERO V TURIZMU.

Postani podjetnik!

Slovenija postaja vse pomembnejša globalna turistična in gastronomska destinacija, kar ustvarja številne podjetniške priložnosti v turizmu in gostinstvu. Temu je prilagojeno tudi slovensko poslovno okolje, ki podpira razvoj podjetništva. Če imaš željo in strast do ustvarjanja dobrih podjetniških zgodb, lahko tudi ti postaneš del podjetniškega uspeha v turizmu in gostinstvu v Sloveniji.

Spekter podjetniških priložnosti je širok, vse od gostinski lokalov do namestitvenih kapacitet, turističnih agencij in novih priložnosti v digitalnem svetu, kot so rezervacijske platforme in spletni turistični vodniki.

Na tvoji podjetniški poti pa nisi sam. Na voljo so številne vsebinske in finančne spodbude, ki ti olajšajo pot do uspeha. Točke SPOT, ki jih najdeš po vsej Sloveniji, zagotavljajo informacije, svetovanje, mentorstvo, izobraževanje in druge storitve za podjetnike v Sloveniji. Pomagajo ti lahko pri pripravi poslovnega načrta, iskanju finančnih virov, pridobivanju licenc, dovoljenj in izboljšanju marketinških strategij.

 

Poslovna ideja

Poslovna ideja je prvi korak pri uresničevanju podjetniških ciljev. Pomembno je, da je inovativna, tržno usmerjena, izvedljiva, donosna in ima potencial za rast.

Za uspešno uresničitev poslovne ideje je potrebno raziskati trg. Preučiti moraš svoje ciljne kupce, konkurenco in trende na področju gostinstva ter turizma. Sledi izdelava poslovnega načrta. Določi pomembne cilje, finančne projekcije in strategijo za uspeh.

V tej fazi je pomembno, da upoštevaš smernice in cilje, ki so opredeljeni v strategiji slovenskega turizma za doseganje vizije »zelene butičnosti«. Podjetja in projekti, ki so zasnovani v skladu s cilji, opredeljenimi v strategiji, imajo boljše možnosti za uveljavljanje različnih spodbud, ki so na voljo.

Pri pripravi poslovnega načrta upoštevaj veljavno zakonodajo in predpise:

Pravne podlage, ki veljajo za gostinske lokale, so opredeljene v Zakonu o gostinstvu, Obrtnem zakonu in Listi dejavnosti, ki se v skladu s 5. členom OBRZ običajno opravljajo na obrtni način.

Pravne podlage, ki veljajo za turistične namestitve, so opredeljene v Zakonu o gostinstvu, Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinskih dejavnosti in v Pravilniku o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Pravne podlage, ki veljajo za turistične agencije, so opredeljene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Pravilniku o podelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in dejavnosti prodaje turističnih paketov.

Ker je vsak začetek težak, so na voljo številne vsebinske spodbude za potencialne in mlade podjetnike, kot so podjetniške šole, možnost mentoriranja in ekspertnega svetovanja, izobraževanja in dogodki. Izkoristi jih!

Financiranje

Financiranje je eden ključnih dejavnikov pri uresničevanju poslovne ideje. Za vzpostavitev in uspešno delovanje podjetja je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva za investicije, obratovanje, nabavo opreme, izobraževanje zaposlenih in druge stroške. Pri izbiri ustrezne metode financiranja upoštevaj specifike podjetja, višino stroškov financiranja, pričakovani donos in tveganja.

Ena izmed možnosti financiranja je lastni kapital. To pomeni, da v podjetje vložiš lastna sredstva ali premoženje.

Druga možnost je zunanje financiranje. Sem spadajo:

Posojila: Podjetnik lahko pridobi posojilo pri bankah, finančnih institucijah ali investitorjih. Pred pridobitvijo posojila je pomembno pripraviti kakovosten poslovni načrt in imeti zagotovljen način vračila posojila.

Spodbude, subvencije in nepovratna sredstva: V Sloveniji so na voljo različne spodbude, subvencije in nepovratna sredstva za spodbujanje podjetništva v turizmu in gostinstvu. Dodeljuje jih država, lokalne skupnosti ali evropski skladi za spodbujanje razvoja, izobraževanja, trajnostnih projektov in drugih področij.

Partnerstva in investitorji: Podjetnik lahko poišče partnerje ali investitorje, ki so pripravljeni vložiti sredstva v podjetje, po navadi v zameno za lastniški delež.

Crowdfunding: Gre za zbiranje finančnih sredstev prek spletnih platform, ki se ga radi poslužujejo tudi slovenski start-upi.

 

Spodbude za podjetnike

Poslovni prostor

Izbira ustrezne lokacije in poslovnega prostora je za uspeh številnih podjetij v turizmu in gostinstvu ključna. Pri izbiri je potrebno upoštevati tudi zakonodajo in zagotoviti skladnost s predpisi.

Gostinski lokal

Poslovni prostor, v katerem bo gostinski lokal, mora ustrezati minimalnim tehničnim pogojem za gostinstvo, higienskim in varnostnim standardom. Zahteve se lahko nekoliko razlikujejo glede na vrsto gostinskega lokala:

 

Turistična nastanitev

Pri turističnih nastanitvah, kot so hoteli, penzioni, apartmaji ali kampi, je pomembno izbrati lokacijo, ki je atraktivna za turiste in omogoča enostaven dostop do turističnih znamenitosti, naravnih lepot ali kulturne dediščine. Zelo pomembna je tudi infrastruktura, kot so prometne povezave, parkirišča, javni prevoz in druge storitve, ki so pomembne za udobje in zadovoljstvo gostov.

Katerim zahtevam mora zadostovati turistična nastanitev, lahko preveriš tukaj:

 

Turistična agencija

Poslovni prostor, v katerem bo turistična agencija, mora biti dostopen strankam in opremljen z ustreznimi komunikacijskimi sredstvi, informacijsko tehnologijo in prostorom za svetovanje strankam ter organizacijo turističnih potovanj in izletov.

Številne sodobne turistične agencije pa so svoje poslovanje preselile na splet, zato prostorov za stranke ne potrebujejo.

Licence in dovoljenja

Za opravljanje turističnih in gostinskih dejavnosti v Sloveniji je potrebno pridobiti določene licence in dovoljenja, ki so določena z zakonodajo in predpisi.

Med najpomembnejšimi licencami in dovoljenji za turistične in gostinske dejavnosti v Sloveniji so:

Dovoljenje za opravljanje gostinske dejavnosti: Za odprtje gostinskega lokala je potrebno pridobiti ustrezno dovoljenje. Postopek vključuje prijavo na pristojni organ, ki preveri izpolnjevanje zakonskih pogojev, kot so higienski standardi, varnostne zahteve, prostorski pogoji in drugi predpisani pogoji.

Dovoljenje za obratovanje turistične nastanitve: Tudi v primeru turističnih nastanitev, kot so hoteli, penzioni, apartmaji ali kampi, je potrebno pridobiti dovoljenje za obratovanje. To dovoljenje se izda na podlagi izpolnjevanja določenih pogojev glede infrastrukture, higiene, varnosti ter drugih predpisanih standardov za turistične namestitve.

Kategorizacija nastanitvenih obratov: Za odprtje nastanitvenega obrata je obvezna izvedba kategorizacije nastanitvenih obratov. Izvedeš jo preko elektronskega sistema. Po izvedenem postopku je potrebno nastanitveni obrat vpisati v Register nastanitvenih obratov. Za poslovanje je potrebno urediti tudi elektronsko prijavo gostov v sistem eTurizem.

Dovoljenje za delovanje turistične agencije: Če želiš ustanoviti turistično agencijo, ki ponuja turistične aranžmaje, organizira izlete ali potovanja, potrebuješ ustrezno dovoljenje za delovanje turistične agencije. Postopek vključuje izpolnjevanje določenih pogojev, kot so strokovna usposobljenost, finančna zanesljivost ter izpolnjevanje zakonskih zahtev glede varstva potrošnikov.

Ustanovitev podjetja

Odločitev o obliki podjetja ima pomembne poslovne in pravne posledice, zato o izbiri temeljito premisli.

Samostojni podjetnik (s.p.) je najpogostejša izbira za posameznike, ki načrtujejo ustanovitev manjšega podjetja. Specifika je, da podjetnik sam nosi vse odgovornosti in obveznosti in da je osebno odgovoren za dolgove in obveznosti podjetja. Prednost te oblike je enostavna organizacijska struktura in malo birokracije pri poslovanju. Odprtje s.p.-ja je brezplačno in ne zahteva začetnih finančnih vložkov.

Druga možnost je odprtje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Pri odprtju d.o.o. je potrebno vložiti ustanovitveni kapital, ki je najmanj 7.500 evrov. Ustanovitelji  d.o.o. so odgovorni le do višine vloženega kapitala in imajo večjo pravno varnost kot pri s.p.-ju. D.o.o. ima tudi bolj kompleksno organizacijsko strukturo in je podvržena nekoliko večji stopnji regulative in poročanja.

Pri odločanju med s.p. in d.o.o. je treba upoštevati različne dejavnike, kot so obseg poslovanja, pravna varnost, davčne posledice ter želje in cilje posameznika.

Sam postopek ustanovitve podjetja je enostaven in hiter, registriraš ga lahko preko spleta, na SPOT točkah ali izpostavah AJPES.

Želim ustanoviti podjetje

Zaposlitev

Ena ključnih sestavin uspešnega poslovanja v turizmu in gostinstvu so zaposleni.

V kolikor vsega ne zcmoreš sam, prepoznaj kadrovske potrebe tvojega podjetja in poišči primerne okrepitve.

Pri iskanju lahko uporabiš različne kanale, kot so spletni portali za zaposlovanje in socialna omrežja. Razpisana prosta delovna mesta pa lahko objaviš tudi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Pri zaposlovanju dosledno upoštevaj veljavno zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, plače, delovni čas ter varnost in zdravje pri delu.

 

Blagovna znamka

Ena ključnih sestavin uspeha v turizmu in gostinstvu je ustvarjanje močne blagovne znamke.

Ta naj temelji na jasno določenih vrednotah, poslanstvu in viziji. Ustvari edinstveno identiteto znamke, ki bo učinkovito nagovarja tvojega ciljnega gosta. Oblikuj prepoznavno vizualno podobo, izdelaj profesionalno spletno stran in izkoristi neomejeno moč družbenih omrežij za promocijo.

Za krepitev ugleda in prepoznavnosti blagovnih znamk na področju turizma in gostinska so zelo pomembni tudi certifikati in okoljski znaki. So odlična priložnost za podjetja v turizmu in gostinstvu, da izkažejo svojo zavezanost trajnostnosti, dvignejo vrednost svoje blagovne znamke, privabijo in zadržijo ozaveščene potrošnike.

 

Nacionalni okoljski znak Green Slovenia

Aktualni dogodki

Novice